Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành đề án thi xét nâng hạng giáo viên